سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جوانمردى آبروها را پاسبان است و بردبارى بى خرد را بند دهان و گذشت پیروزى را زکات است و فراموش کردن آن که خیانت کرده براى تو مکافات ، و رأى زدن دیده راه یافتن است ، و آن که تنها با رأى خود ساخت خود را به مخاطره انداخت ، و شکیبایى دور کننده سختیهاى روزگار است و ناشکیبایى زمان را بر فرسودن آدمى یار ، و گرامیترین بى‏نیازى وانهادن آرزوهاست و بسا خرد که اسیر فرمان هواست ، و تجربت اندوختن ، از توفیق بود و دوستى ورزیدن پیوند با مردم را فراهم آرد ، و هرگز امین مشمار آن را که به ستوه بود و تاب نیارد . [نهج البلاغه]

Rita7
خانه | ارتباط مدیریت |بازدید امروز:3بازدید دیروز:8تعداد کل بازدید:6677

کویر :: 87/6/31::  2:16 عصر

 

 

باز می بینم که نیست راهی دگر                                                                                 خوبی باشد در نهان،  شب دوره گر

ای تو یزدان ای همه خوبی و بس                                                                      تا به کی باید کشید از این و کس

بس نبود این همه نیرنگ و ریا                                                                                      که محمد را همی اندوه بود  با فتنه ها

چیست آن تخت سریر سروری                                                            که کشند مولای ما ، یکتا علی

می گذارند آن نمازی با ریا                                                                                                         پشت قبله گاهت ای تنها پناه

می زنند آن تیز کین بر فرق او                                                                          شرم ندارند از حیا و مرگ او

آه ای نفرین شده ، ای شر ،بدی                                                             تو ندانی  چه کشی با سوز علی

هم تو آنی که جهنم را مکان                                                                                                       چونکه عدل آیدبه منجی در جهانلیست کل یادداشت های این وبلاگ
::تعداد کل بازدیدها::

6677

::آشنایی بیشتر::
::لوگوی من::
Rita7
::آوای آشنا::
::اشتراک::